Udskriv

Tekniske hjælpemidler

Nyeste Koerestol

Manuelle og joystickstyrede kørestole, køkkenarbejdsstole m.m.

Hjælpemidler er produkter, som er udviklet/fremstillet med henblik på, at afhjælpe en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med hjælpemidler er at kompensere for funktionsnedsættelsen og give borgeren bedre muligheder for at deltage i og udføre aktiviteter.

Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder medvirker til, at borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser får mulighed for at leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og skal i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Der findes mere end 60.000 forskellige typer hjælpemidler. Det kan fx være manuelle og joystickstyrede kørestole, køkkenarbejdsstole, køkkenhjælpemidler.

 

Hvis du ønsker at søge om el-scootere eller trehjulet cykel, læs her:

Forbrugsgoder

 

Har du behov for rollator, gangstativ, stok, badetaburet eller toiletforhøjer, læs her:

Forebyggende tiltag

 

Ønsker du at søge om et hjælpemiddel, der ikke er nævnt specifikt, kan du kontakte kommunens hjælpemiddelteam for mere information.

 

 

 

 

×

Cookie info