Udskriv

Syn og kommunikation

Briller

Her kan du læse om tilskud til syns- og kommunikationshjælpemidler

Syn - og kommunikationshjælpemidler kan f.eks. være lupper, briller/kontaktlinser, syns- og læse kompenserende computerprogrammer, talecomputere m.m.

OBS! Der ydes ikke støtte til indkøb af tablets (F.eks. IPad) og smartphones (F.eks. Iphone). 

Briller/kontaktlinser

Der ydes støtte til briller og kontaktlinser, hvis behovet herfor skyldes en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse.

Øjenlidelser.

Tårnby Kommune samarbejder med Kommunikationscentret i Region Hovedstaden ift. udredning af behovet for briller og kontaktlinser. Borgeren kan kontakte Kommunikationscentret for nærmere aftale.

Der ydes ikke støtte såfremt det nedsatte syn udelukkende skyldes en optisk synsfejl (almindelig lang - eller nærsynethed og/eller bygningsfejl) - dog er der særlige regler for børn under 18 år, kontakt ergoterapeuterne for yderligere oplysninger. 

 

Syn - og kommunikationshjælpemidler

Der kan ydes støtte til syns - og kommunikationshjælpemidler, når dette f.eks. skyldes varigt nedsat syn (uanset årsag), hjerneskade og/eller ordblindhed.

Borgeren kan frit henvende sig hos Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) eller Kommunikationscentret i Region Hovedstaden for udredning.

Efter udredning fremsender CSV eller Kommunikationscentret ansøgning på borgerens vegne til Tårnby Kommune.

 

×

Cookie info