Udskriv

Støtte til køb af bil

Veje Og Biler

Der er efter serviceloven mulighed for at give støtte til køb af bil i form af et lån.

Der er efter servicelovens § 114, stk. 1, mulighed for at give støtte til køb af bil i form af et lån, der som udgangspunkt er afdragspligtigt.

Målgruppen for støtte til køb af handicapbil er borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at færdes uden brug af egen bil.

Det er et krav, at du som ansøger har et kørselsbehov af et betydeligt omfang. Kørselsbehovet vurderes ud fra tre forskellige bedømmelsesgrundlag:

  • Hvis funktionsnedsættelsen i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil.
  • Hvis funktionsnedsættelsen i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil.
  • Hvis funktionsnedsættelsen i væsentlig grad forringer evnen til at færdes, og borgeren samtidig har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Det er forbundet med udgifter at modtage støtte til køb af bil. Der vil være månedlige udgifter på ca. 3.000 kr. til f.eks. forsikringer, afdrag på lån, brændstof samt reparation og vedligeholdelse.

Reparation af handicapbil

Generelt ydes der ikke hjælp efter serviceloven til driftsudgifter som f.eks. forsikring, reparationer, benzin mv. på en bil. Der kan dog være tilfælde, hvor der ydes hjælp efter serviceloven §§ 41 og 100.

Efter bilbekendtgørelsen ydes der hjælp til nødvendige reparationer af den særlige indretning. Der skal ansøges om reparation hos ergoterapeuterne på Tårnby rådhus.

×

Cookie info