Udskriv

Regler for reparation og vedligeholdelse

Reparation

Læs om regler for reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger og handicapbiler

Det påhviler borgeren selv at vedligeholde de hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger og handicapbil, der er bevilget af kommunen

Reparation af hjælpemidler

Der kan ydes hjælp til reparation af hjælpemidler bevilget af Tårnby Kommune. Du skal kontakte ergoterapeuterne på Tårnby rådhus, før reparation iværksættes.

Reparation af forbrugsgoder

Hvis du har fået bevilget et forbrugsgode f.eks. el-scooter og cykler med egenbetaling, skal du sædvanligvis selv stå for reparation og vedligeholdelse af forbrugsgodet (se  din bevillingsskrivelse).

Hvis du har fået bevilget et forbrugsgode uden egenbetaling, skal du kontakte ergoterapeuterne på Tårnby rådhus, før reparation iværksættes.

Reparation af boligindretninger

Du skal selv afholde udgiften til reparation af boligindretninger med mindre disse er bevilget som et udlån af kommunen. Dette vil i så fald fremgå af din bevillingsskrivelse. Kontakt ergoterapeuterne på Tårnby rådhus, før reparation iværksættes.

Reparation af handicapbil

Generelt ydes der ikke hjælp efter serviceloven til driftsudgifter som f.eks. forsikring, reparationer, benzin mv. på en bil. Der kan dog være tilfælde, hvor der ydes hjælp efter serviceloven §§ 41 og 100.

Efter bilbekendtgørelsen ydes der hjælp til nødvendige reparationer af den særlige indretning. Der skal ansøges om reparation hos ergoterapeuterne på Tårnby rådhus.

 

 

×

Cookie info