Udskriv

Hvis du vil klage eller søge om aktindsigt

Klage

Her kan du se, hvordan du søger om aktindsigt, og hvordan du kan klage.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage skriftligt eller mundtligt til kommunen inden fire uger. Afgørelsen vil blive genvurderet inden fire uger fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Der er adgang til aktindsigt i overensstemmelse med reglerne for Forvaltningsloven og Offentlighedsloven.

 

×

Cookie info