Udskriv

Hvem kan søge

Mennesker1

Læs mere om hvem der kan søge om hjælpemidler, hvad kan du søge om, og hvordan du ansøger eller genansøger om et hjælpemiddel

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsevne, som er varigt nedsat (efter lov om social service §§ 112, 113, 114, 116). Du kan også søge på vegne af dine børn.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Hvis du søger, og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

Din personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

Ansøgning og genansøgning/Hvordan søger du? 

Ønsker du at søge om tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder, handicap bil eller særlige boligindretninger, skal du søge hos kommunen. Du skal søge digitalt via www.borger.dk. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du henvende dig på rådhuset eller på biblioteket.

Du skal søge om personlige hjælpemidler digitalt via vores selvbetjeningsløsning. Den digitale selvbetjening finder du i den blå boks i øverste højre hjørne. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du henvende dig på rådhuset eller på biblioteket.

Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet, forbrugsgodet, handicapbilen eller boligændringen kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, kan kommunen have behov for at indhente aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Ved genansøgning af hjælpemidler

Du skal kontakte kommunen, hvis du har mistet dit hjælpemiddel, det er blevet slidt (gælder kropsbårne hjælpemidler), skal repareres, ikke længere passer eller lignende.

Hjælpen ydes efter behov og efter en konkret vurdering.

×

Cookie info