Udskriv

Fritvalgsordning

Når du har fået en bevilling i henhold til Servicelovens § 112, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Det gælder fx, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer, stomiposer, testmaterialer til diabetes med mere, men også ved eksempelvis kørestole.

Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan stille til rådighed fra sit hjælpemiddeldepot. Typisk drejer det sig om tekniske hjælpemidler.

Eksempel:

Borgeren har fået bevilget en kørestol af mærket X. På kommunens hjælpemiddeldepot findes en brugt kørestol af dette mærke. Borgeren ønsker en fuldstændig identisk kørestol af samme mærke, men en ubrugt. I denne situation vil borgeren ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør.

Mere information om fritvalgsordning - tekniske hjælpemidler

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Cookie info