Udskriv

Boligindretning

Bygningstilladelser til enfamiliehuse

Fjernelse af dørtrin, opsætning af gelænder, ramper m.m.

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Boligindretning er f.eks. fjernelse af dørtrin og/eller opsætning af trappe-/stolelift.

 

 

 

 

×

Cookie info