Udskriv

Plejeorlov

Plejeorlov

Her kan du finde oplysninger om pasning af nærtstående, der er døende.

Har du en slægtning eller nær ven som er alvorligt syg og kun har meget kort tid tilbage at leve i, kan du passe vedkommende:

  • i hans eller hendes eget hjem
  • i dit eget hjem

Du kan søge om orlov uanset om du er lønmodtager, pensionist eller studerende. Hvis du er lønmodtager og dermed har en arbejdsgiver, har du ret til orlov.

Du skal søge om plejevederlag i den kommune, hvor den syge har bopæl.  Nogle lønmodtagere er ansat med fuld løn under sådan en plejeorlov. I det tilfælde får arbejdsgiver plejevederlaget. Hvis du modtager en offentlig ydelse, stopper udbetalingen i den periode, hvor du modtager plejevederlag.

Vi skal bruge følgende dokumentation fra ansøgere om plejevederlag:

  • Et udfyldt ansøgningsskema (se link øverst til højre).
  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægter.
  • Terminalerklæring
  • Arbejdsgivererklæring; en erklæring fra arbejdsgiver hvor der oplyses hvornår der er aftalt orlov fra, og om der udbetales løn under orloven. 

Plejevederlagets størrelse udregnes udfra dine lønsedler eller udgør 1,5 gange det beløb, du ville have fået udbetalt hvis du selv er sygemeldt. Såfremt du ikke er berettiget til sygedagpenge får du i stedet for et basisbeløb på kr. 16.118, der er skattepligtig (2020 takst). 

Hvis du ønsker at søge om plejeorlov kan du kontakte Ældrecenter i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen via borger.dk til ældrecenteret via dette link, eller på telefon 3247 1884.

×

Cookie info