Udskriv

Demens - udredning og behandling

Demens - udredning og behandling

Alle med symptomer på demens henvender sig til egen læge med henblik på udredning.

Behandlingsmulighederne for personer med demenssygdomme er blevet bedre indenfor de senere år, og de bedste resultater opnås, hvis der gribes tidligt ind i forløbet. 

Hukommelsesproblemer behøver ikke være tegn på demens, men kan skyldes andet f. eks. stofskiftesygdomme, forskydninger i saltbalancen, for stort indhold af kalk i blodet, underernæring, depression, B12- vitaminmangel, infektionssygdomme m.m.

Udredning for demens starter hos den praktiserende læge, der såfremt han/hun anser muligheden for, at demens er til stede, vil henvise videre til sygehuset,.

Egen læge

  • Blodprøver og et hjertediagram.
  • Almindelig lægelig undersøgelse.
  • MMSE-test. Det foregår ved at lægen stiller forskellige spørgsmål, og beder personen om at foretage simple handlinger. Testen kan ikke afgøre om personen har en demenssygdom, men den kan sammenholdt med personens egen forklaring og den almindelig lægeundersøgelse give et fingerpeg.
  • Urskivetest. En test, hvor personen skal lave en tegning.

Sygehuset

  • Lægelig undersøgelse
  • CT- scanning af hjernen.
  • Der tages stilling til evt. undersøgelser på specialafdelinger.

Hukommelsesklinikken eller anden specialafdeling

  • Herefter henvises personen til hukommelsesklinikken eller anden specialafdeling, hvor en speciallæge stiller diagnosen og evt. behandling iværksættes.

Ved hukommelsesproblemer hos en pårørende, hvor personen ikke selv kan skabe kontakt til lægen, kan den pårørende foranledige kontakt til egen læge eller til kommunens demenskoordinator.

×

Cookie info