Udskriv

Demens - hvad er det?

Demens - hvad er det?

Demens er en fællesbetegnelse for de intellektuelle tab, der kommer når en sygdom i hjernen bevirker, at hjerneceller går til grunde. I modsætning til en hjerneskade, vil den tilgrundliggende sygdom ved demens være fremadskridende.

Flere forskellige sygdomme kan medføre demens, de tre mest kendte er: 

Alzheimers demenssygdom der kan starte i den yngre voksenalder eller senere.

 • Hukommelsesbesvær
 • Nedsat abstraktionsevne
 • Nedsat evne til tænkning og planlægning
 • Ændret personlighed
 • Ændret adfærd
 • Nedsat orienteringsevne
 • Ændret opfattelsesevne og bearbejdning af indtryk.
 • Sproglige vanskeligheder

Demenssygdom forårsaget af små blodpropper eller blødninger i hjernen. Starter som regel i den modne eller den senere voksenalder. Tilstanden er en følge af sygdomme i kredsløbet, som forhøjet blodtryk, åreforkalkning m.m. Symptomerne er afhængig af hvor i hjernen blodproppen eller blødningen har fundet sted.   

 • Svimmelhed
 • Balanceforstyrrelser
 • Træthed
 • Sløvhed
 • Uro
 • Rastløshed
 • Hukommelsessvækkelse
 • Talebesvær, forståelsesproblemer
 • Manglende impulskontrol

Frontallapdemens starter som regel i 40-60 års alderen, og adskiller sig fra de øvrige former ved kun lettere påvirkning af hukommelsen.   

 • Personlighedsændring
 • Nedsat impulskontrol
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Evnen til at begå sig socialt svækkes
 • Svækket omtanke og dømmekraft
 • Manglende sans for andre menneskers behov 

Ca. 80.000 mennesker i Danmark lider af demens, og da hyppigheden stiger med stigende alder, må vi forvente, at antallet af mennesker med demens stiger.

Demens får ikke kun betydning for den person, der rammes af sygdommen, men for alle, der har tilknytning til den syge.

For at kunne afhjælpe gener af sygdommen, er viden om demens vigtig. Yderligere kan det være en stor hjælp at tale med andre, der har sygdommen eller som er pårørende til en person med sygdommen.

Du kan finde yderligere oplysninger på hjemmesiderne:

www.alzheimer.dk  og    www.demensnet.dk

×

Cookie info