Udskriv

Demens - hjemmehjælp

Demens - hjemmehjælp

Personer med demens har som alle andre borgere i Tårnby Kommune ret til hjemmehjælp indenfor kommunens servicemål.

Det vil sige hjælp til de funktioner man selv eller netværket ikke kan klare indenfor personlig pleje, anretning af mad, rengøring af aftalte rum, tøjvask og indkøb.

Når evnen til at erkende egen formåen og begrænsninger er nedsat, kan det være svært selv at bede om hjælp eller at modtage den tildelte hjælp. I de situationer kan man kontakte kommunens demenskoordinator.

Demenskoordinatoren kan aflægge hjemmebesøg og være med til at skabe tillid til de personer, der fremover skal yde den tildelte hjælp. I nogle tilfælde vil hjælpen i starten gå ud på at få de basale behov opfyldt.

Ved behov for hjemmehjælp kontakt Visitationen i Tårnby Kommune via borger.dk til visitationen via dette link, eller på telefon 3247 1463 mandag -torsdag kl.13.00 - 14.00, fredag kl.13.00 - 13.45.

×

Cookie info