Udskriv

Demens - daghjem

Borgere med demens kan have svært ved at benytte de almindeligt tilgængelige former for aktiviteter.

Tårnby Kommune tilbyder dagophold i dagcenter, hvor der er mulighed for, at deltage i forskellige aktiviteter og/eller træning.

Dagcenter kan komme på tale for at forebygge behovet for plejebolig, hospitalsophold eller for at give den raske ægtefælle/samlever aflastning.

Der er mulighed for ophold på Blåklokke Daghjem 

 

Blaaklokke

 

Der er mulighed for at købe mad og drikke.

Mod betaling kan man få ordnet hår af frisøren og/ eller fødder af en fodplejer.

Der indgår befordring til og fra dagcenteret.

Der er en egenbetaling, som fastsættes 1 gang årligt og fremgår af årsbudgettet.

Ved behov for ophold på dagcenter, kontakt Visitationen på Tårnby Kommune via borger.dk via dette link, eller på telefon 32 47 14 63 mandag-torsdag kl. 13.00 - 14.00 og fredag kl. 13.00 - 13.45.

 

Ønsker man at ansøge, kan ansøgningsskema printes ud herfra og sendes til:

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen,
Forebyggelse og Omsorg,
Amager Landevej 76,
2770 Kastrup.

×

Cookie info