Udskriv

Demens - aflastningspladser

Demens - aflastningspladser

Læs mere om aflastningspladser for demente.

Pårørende, der passer en person med demens, der ikke kan være alene, kan have behov for aflastning. Et aflastningsophold er et døgnophold på et plejehjem, hvor det faste personale giver den hjælp, der er behov for.

Der vil være mulighed for aflastning på plejehjemmet på Irlandsvej max. 3 uger x 3 årligt for borgere, med større funktionstab, der til dagligt bor i eget hjem med en ægtefælle eller pårørende.

Borgeren skal selv medbringe tøj, medicin, toiletartikler, sygesikringsbevis og hjælpemidler.

Der er fastsat en betaling for aflastningsophold, hvilket fremgår af Tårnby Kommunes årsbudget. 

Borgeren betaler transport til og fra aflastningsopholdet.

Ved behov for aflastning, kontakt Visitationen på Tårnby Kommune via borger.dk via dette link, eller på telefon 32 47 14 63 mandag - torsdag kl. 13.00-14.00 og fredag kl. 13.00 - 13.45.

×

Cookie info