Udskriv

Støtte til døvblinde

Hvis du er voksen og døvblind har du mulighed for at få hjælp af en særlig kontaktperson, der kan være med til at bryde din isolation.

Kontaktpersonordningen er et tilbud om hjælp til personer over 18 år, som er funktionelt døvblinde i henhold til § 98 i Lov om Social Service.

Du kan få bevilget en kontaktpersonordning som en del af et samlet tilbud om hjælp til pleje, overvågning eller ledsagelse, hvis du bor i eget hjem eller opholder dig i et botilbud.

Formålet med kontaktpersonordningen er at give døvblinde over 18 år mulighed for at få en særlig form for hjælp. Denne form for hjælp kan være med til at bryde den døvblindes isolation samt bidrage til, at den pågældende kan leve et så normalt liv som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Tårnby Kommune ansætter kontaktpersonen samt etablerer og administrerer kontaktpersonordningen.

Som udgangspunkt kan du selv være med til at godkende din kontaktperson af hensyn til jeres fremtidige samarbejde.

Kontaktpersonens opgaver kan være

  • At besøge og kommunikere med den døvblinde
  • At orientere om hverdagen (avislæsning mv.)
  • At være bindeled til omgivelserne
  • At bistå med oversættelse af breve, meddelelser, regninger mv.
  • At ledsage den døvblinde i forbindelse med indkøb, besøg mv.
  • At ledsage og være bindeled til myndigheder, posthus, bank mv.
  • At ledsage til aktiviteter, kurser, møder o.l.

Det er ikke kontaktpersonens opgave at udføre almindelig praktiske opgaver som madlavning, tøjvask og rengøring.

Kontakt

Du kan henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller skrive her, hvis du ønsker at ansøge om en kontaktpersonordning.

×

Cookie info