Udskriv

Støtte og kontaktperson til sindslidende

Støtte og kontaktperson til sindslidende borgere og til personer med særlige sociale problemer.

Støtte- og kontaktpersonordningen i henhold til § 99 i Lov om Social Service er rettet mod vanskeligt stillede personer, som ikke er i stand til at benytte de sociale hjælpesystemer og som lever meget isoleret.

Formålet med ordningen er at skabe kontakt, være formidler og brobygger til mere vedvarende støtteforanstaltninger eksempelvis behandlingspsykiatrien, hjemmehjælp og aktivitetscenter.

Der visiteres ikke til ordningen, som kan iværksættes efter henvendelse fra borgeren selv, pårørende, samarbejdspartnere, ejendomsfunktionærer m.fl. Det vil sige, at alle kan henvende sig til kommunen og gøre opmærksom på, at en person har behov for støtte og vejledning.

Støtte- og kontaktpersonordningen omfatter også borgere uden en sindslidelse, men som har et misbrug af narkotika, hash og/eller alkohol og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Kontakt

Du kan henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller skrive her, hvis du ønsker, at ansøge om Støtte- og kontaktpersonordningen.

×

Cookie info