Udskriv

Støtte i eget hjem

Støtte i eget hjem er et tilbud til voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Støtte i eget hjem er et tilbud efter § 85 i Lov om Social Service.

Støtten foregår primært med udgangspunkt i dit eget hjem, hvor du kan få den støtte, du har behov for.

Støtten gives som

  • Støtte til at skabe struktur i hverdagen
  • Støtte til at skabe og fastholde sociale netværk
  • Støtte til at fastholde dagtilbud og tilknytning til behandlingstilbud
  • Støtte til indkøb
  • Støtte til økonomi og post
  • Støttende samtaler
  • Vejledning i personlig hygiejne
  • Støtte til praktiske gøremål i hjemmet
  • Støtte til kontakt til nærmiljøet

Formålet med støtte i eget hjem er at opbygge og/eller vedligeholde dine personlige og sociale færdigheder samt livsvilkår, så du på sigt kan leve et mere selvstændigt liv.

Støtten visiteres ud fra en konkret individuel vurdering af dine behov og ydes efter aftale med dig.

Kontakt

Du kan henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller skrive her, hvis du ønsker at ansøge om støtte i eget hjem.

×

Cookie info