Udskriv

Støtte og hjælp i hverdagen

Støtte og hjælp  i hverdagen

Du har mulighed for at få støtte eller hjælp til at klare de daglige aktiviteter, som du ikke selv kan klare

Der er forskellige muligheder for at få din hverdag til at hænge sammen. Har du et handicap, en sindslidelse eller andre sociale problemer, kan Tårnby Kommune tilbyde dig hjælp og støtte i hverdagen.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kan du fungere som arbejdsgiver eller leder, og har du en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og har du behov for ganske særlig støtte til pleje, overvågning og ledsagelse kan du få bevilget en BPA-ordning. Se mere om Borgerstyret Personlig Assistance her.

Ledsageordning

Har du en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få tilbud om ledsagelse til at deltage i aktiviteter uden for hjemmet. Læs mere om ledsageordningen her.

Støtte i eget hjem

Har du behov for hjælp til at bevare eller forbedre dine fysiske, psykiske eller sociale funktioner, kan du søge om at få støtte til at klare din dagligdag. Læs mere om støtte i eget hjem her.

Støtte til døvblinde

Er du døvblind og har du behov for hjælp til at klare din hverdag, kan du få støtte og hjælp fra en kontaktperson i og uden for hjemmet. For mere information om støtte til døvblinde, se her.

Støtte - og kontaktperson

Hvis du er sindslidende borger og har behov for støtte og kontakt til omverdenen, kan du få hjælp fra en støtte- og kontaktperson. For mere information støtte- og kontaktperson, se her.

Økonomisk støtte til merudgifter

Har du en varig nedsat funktionsevne, kan du få økonomisk kompensation for til dækning af dine merudgifter. Læs mere om økonomisk støtte til merudgifter her.

Kontakt

Du kan henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller via mail kommunen@taarnby.dk att. Handicap- og Psykiatricenter, hvis du har yderligere spørgsmål til et af ovenstående tilbud.

×

Cookie info