Udskriv

Særlige beskæftigelsestilbud

Særlige beskæftigelsestilbud

Beskyttet beskæftigelse til borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Du kan ansøge om at komme i beskyttet beskæftigelse, hvis du er mellem 18 og 65 år og har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller hvis du har særlige sociale problemer. Det forudsætter, at du ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning om beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse er et dagtilbud oprettet efter § 103 i Lov om Social Service.

Tårnby Kommune skal aflønne efter indsats under beskæftigelsen efter Servicelovens § 105.

Visitation til beskyttet beskæftigelse sker efter en konkret og individuel vurdering af dine behov.

Hvis du ønsker at ansøge om beskyttet beskæftigelse, kan du henvende til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller skrive her.

×

Cookie info