Udskriv

Job på særlige vilkår

Klapjob Logo 2

Job til mennesker med kognitive handicap

09.09.2019

Tårnby Kommune har indgået en samarbejdsaftale med KLAPjob

KLAP står for Kreativ Langsigtet Arbejdsplanlægning og er en jobindsats under Landsforeningen LEV, som er en privat og landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede.

KLAPjob formidler skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive funktionsnedsættelser.

Fælles for målgruppen er, at det er mennesker med behov for støtte til at finde fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. Mange med kognitive handicap har ikke selv mulighed for at skaffe sig et job. Derfor har KLAP udviklet en metode, som tager hensyn til den enkeltes kompetencer og støttebehov.

KLAPjob handler om inklusion og livskvalitet. Uanset om det er et skånejob eller et fleks­job, så er den sociale samhørighed og accepten fra kollegaerne på arbejdspladsen af stor betydning for den enkeltes trivsel og selvværd. Her fokuseres på kompetencer og ikke på udfordringer. En god og værdifuld tilknytning til arbejdsmarkedet i kraft af særligt tilrette­lagte job skaber værdi for arbejdstageren, virksomhederne og det offentlige.

Det er en forudsætning, at kandidaterne er motiverede og selv har indflydelse på deres jobvalg, samt at de er tildelt førtidspension.

Tæt samarbejde med virksomheder

KLAPjob har et tæt samarbejde med et stort antal landsdækkende virksomheder og har altid omkring 200 ledige skånejob til rådighed og arbejder sammen med alle landets jobcentre.

Samarbejdsaftalen skal udmønte sig i et tættere samarbejde med KLAPjob, så flere bor­gere med kognitive handicap får mulighed for at komme i beskæftigelse på særlige vilkår. De samarbejdende virksomheder udviser en rummelighed og social ansvarlighed, som er trendsættende på vejen mod det inkluderende arbejdsmarked i Danmark.

I uge 44 afholdes en jobkaravane på Tårnby Hovedbibliotek, hvor der er mulighed for at høre mere om job på sær­lige vilkår. Her vil de indbudte i målgruppen, pårørende og fag­personer kunne få en snak med KLAPjobs konsulenter, som kan fortælle alt det praktiske om løn, ansættelsesforhold, de tilknyttede virksomheder, forventninger, m.v.

Størstedelen af borgerne er tilfredse med det job, de har fået gennem KLAP. Flere borgere med særlige behov kommer ud på det ordinære arbejdsmarked, hvor hovedparten får en længerevarende tilknytning. Det giver en samfundsøkonomisk gevinst og er af stor person­lig værdi for den sårbare borger i målgruppen.

×

Cookie info