Udskriv

Socialpsykiatriske botilbud

Socialpsykiatriske botilbud

Kollektivboligerne og Opgangsfællesskabet i Televænget - midlertidigt botilbud til dig der har brug for støtte i dagligdagen.

Socialpsykiatriske tilbud

Tårnby Kommunes socialpsykiatri omfatter flere tilbud, der er målrettet dig, som har en psykiatrisk lidelse og som har behov for støtte, hjælp eller genoptræning til udvikling af færdigheder for at kunne klare dig i dagligdagen.

Kommunen tilbyder forskellige former for botilbud eller bostøtte-tilbud til dig, som har en psykisk lidelse, som har til formål at hjælpe dig til at klare en så selvstændig tilværelse som muligt.

Vores social-psykiatriske tilbud tager udgangspunkt i rehabilitering og i en recovery-orienteret tankegang.

Recovery betyder kort sagt, at vi tror på, at alle borgere med en psykisk lidelse kan flyttes i en positiv retning, og at en tidlig indsats kan fremme dine muligheder for at komme dig.  

Nedenfor kan du læse om de social-psykiatriske botilbud i kommunen.

Kollektivboligerne Televænget

Kollektivboligerne i Televænget henvender sig til dig, som har en sindslidelse, og som har brug for støtte i dagligdagen til at træne eller genfinde ressourcer til at klare et almindeligt dagligt liv.

Kollektivboligerne Televænget er et midlertidigt botilbud, hvor beboere med en sindslidelse støttes og trænes til at leve et mere selvstændigt liv gennem fællesspisning, huslige gøremål, udflugter mv.

Formål

Formålet er, at du gennem pædagogisk støtte opbygger eller genvinder dine færdigheder til at klare dig i hverdagen med henblik på at modtage mindre indgribende tilbud i fremtiden. Støtten tilpasses i forhold til dine individuelle behov.

Fysiske rammer

  • Der er 17 værelser med eget bad og toilet.
  • Fællesarealerne består af to dagligstuer, mindre køkkenfaciliteter, kontorfaciliteter og spiseafdeling. 

Midlertidig ophold i boform

Kollektivboligerne Televænget er ikke en varig bolig. Det er et tilbud, hvor du kan få afklaret og udviklet dine kompetencer. Støtten tilrettelægges i tæt samarbejde mellem dig og en kontaktperson ud fra en social handleplan. Handleplanen er en beskrivelse af formålet med indsatsen, som udarbejdes sammen med din sagsbehandler i Handicap og Psykiatri.

Der visiteres til tilbuddet i henhold til Servicelovens § 107 og efter en konkret og individuel vurdering af dine behov.

Opgangsfællesskabet Televænget

Opgangsfællesskabet Televænget henvender sig til dig, som har behov for støtte til at opbygge og vedligeholde sociale færdigheder.

Formål

Formålet er, at den du gennem botræning i praktiske funktioner på sigt skal kunne bo i egen bolig.  

Der visiteres til tilbuddene i henhold til Servicelovens § 107 og efter en konkret og individuel vurdering af dine individuelle behov.

Kontakt

Du kan henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller skrive her, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at ansøge om en plads i Kollektivboligerne.

×

Cookie info