Udskriv

Bofællesskabet Jershøj

Bofællesskabet Jershøj

Bofællesskabet Jershøj er et tilbud til yngre borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke har behov for døgndækning.

Bofællesskabet Jershøj

Jershøj henvender sig til unge borgere, der har behov for mere omfattende støtte, end der kan ydes ved hjemmevejledning i borgerens eget hjem.

Bofællesskabet Jershøj er en midlertidig bolig, hvor borgeren kan få afklaret og udviklet sine kompetencer. Der er personaledækning i dag- og aftentimerne men ikke om natten.

Formålet er, at den enkelte beboer bliver i stand til på sigt at kunne leve et mere selvstændigt liv på egne præmisser. Støtten varierer i forhold til den enkeltes behov.

Der visiteres til tilbuddet i henhold til Servicelovens § 107 og efter en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Fysiske rammer

  • Der er 5 boliger beliggende i bymiljø med gode kollektive trafikforbindelser. Boligerne består af 1 værelse med badeværelse.
  • Fællesarealerne består af en stue med spiseplads og køkken samt en have.

Kontakt

Du kan henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller skrive her, hvis du ønsker at ansøge om at bo i Bofællesskabet Jershøj.

×

Cookie info