Udskriv

Bofællesskabet Falhøj

Bofællesskabet Falhøj

Bofællesskabet Falhøj er et tilbud til yngre borgere med udviklingsforstyrrelser som autismeproblematikker, hjerneskade m.v. og betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der ikke har behov for døgndækning.

Bofællesskabet Falhøj

Falhøj henvender sig til unge borgere, der har behov for mere omfattende støtte, end der kan ydes ved hjemmevejledning i borgerens eget hjem.

Bofællesskabet Falhøj er en midlertidig bolig, hvor borgeren kan få afklaret og udviklet sine kompetencer. Der er personale dækning i dag- og aftentimerne, men ikke om natten.

Formålet er, at den enkelte beboer bliver i stand til på sigt at kunne leve et mere selvstændigt liv på egne præmisser. Støtten varierer i forhold til den enkeltes behov.

Der visiteres til tilbuddet i henhold til Servicelovens § 107 og efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Fysiske rammer

  • Der er 6 boliger beliggende i bymiljø med gode kollektive trafikforbindelser.
  • Boligerne består af 2 værelser, køkken og badeværelse samt et fælleshus.

Kontakt

Du kan henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller skrive her, hvis du ønsker at ansøge om at bo i Bofællesskabet Falhøj.

×

Cookie info