Udskriv

Botilbud til voksne

Botilbud til voksne

Her finder du information om Tårnby Kommunes botilbud til voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

Hvis du er borger med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og har du behov for særlig støtte, tilbyder kommunen forskellige former for botilbud eller bostøtte i eget hjem.

Et botilbud er målrettet personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og som har behov for et midlertidigt eller længerevarende ophold med støtte i hverdagen.

Det kan også være dit behov for støtte ikke er så omfattende, at du kan få tildelt støtte i eget hjem, så du kan klare din hverdag på bedst mulig vis.

I Tårnby Kommune ligger bofællesskaberne Jershøj, Falhøj og Televænget. Du visiteres til et af kommunens botilbud efter en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i din situation.

×

Cookie info