Udskriv

Tårnby Aktivitetscenter

Et aktivitetstilbud til sindslidende borgere

Tårnby Aktivitetscenter

Aktivitetscentret er et tilbud til borgere med en sindslidelse, som har behov for netværksskabende tilbud i hverdagen for at undgå isolation.

Aktivitetscentret er rettet mod personer med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for socialt samvær og aktiviteter i hverdagen.

Formålet med ydelsen er, at styrke borgerens evne til at indgå i sociale sammenhænge. Aktiviteterne er tilpasset brugerne af Aktivitetscentret og kan for eksempel være socialt samvær i et beskyttet miljø samt træning af sociale færdigheder i samvær med andre. Dagligdagen tilrettelægges i samarbejde med brugerne ud fra deres ønsker og behov.

Beliggenhed

Aktivitetscentret er beliggende på Tårnby Skole, Sneserevej 10, 1. sal, 2770 Kastrup.

Lovgrundlag

Aktivitetscentret er et socialpsykiatrisk tilbud i henhold til Lov om Social Service § 104 til voksne borgere med en sindslidelse. Aktivitetscentret er en del af Tårnby Kommunes Socialpsykiatriske Team, der endvidere består af Kollektivboligerne, Opgangsfællesskabet og Støttekorpset. For mere information, se Socialpsykiatrisk Handleplan her.     

Der visiteres til aktivitets- og samværstilbud efter en konkret og individuel vurdering af dine behov.

Kontakt

Du kan henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller skrive her, hvis du ønsker at ansøge om aktivitets- og samværstilbud.

×

Cookie info