Udskriv

Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud

Har du en varig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, er der mulighed for, at du kan komme i et aktivitets- og samværstilbud.

Aktivitets- og samværstilbud skal medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med særlige sociale problemer har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og deltage i et socialt fællesskab.

De enkelte tilbud tilrettelægges således, at de imødekommer bestemte behov for forskellige målgrupper. For eksempel kan personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne have behov for aktiverende støtte som træning i dagligdagsfunktioner og lystbetonede aktiviteter, og personer med særlige sociale problemer kan have behov for rådgivning eller socialt samvær.

Tårnby Kommune har et aktivitetscenter, som du kan læse mere om her.

Kontakt: Du kan henvende dig til Handicap- og Psykiatricenter på telefon 32 47 18 21 eller skrive her, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

×

Cookie info