Udskriv

Ugandavejs medarbejdere

Ugandavejs medarbejdere

Organisationen af personalet på plejehjemmet Ugandavej

På plejehjemmet er vi i alt ansat 33 medarbejdere:

1 plejehjemsleder, 1 stedfortræder/afdelingsleder, 1 administrativ medarbejder, 2 tekniske servicemedarbejdere, 1 køkkenassistent, 2 assistenter i terapien (terapien kaldes "Pusterummet"), 1 farmakonom, 3 sygeplejersker, 13 assistenter samt 8 hjælpere.

En fysioterapeut er tilknyttet plejehjemmet og kommer fra Tårnby Kommunes Sundhedscenter 3 dage ugentligt.

Herudover er vi uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende. Vi har 5 løntilskudspladser samt mulighed for jobtræning og aktivering.

Vi arbejder med udgangspunkt i vores værdier og mål - vi henviser til værdikataloget.

Måden hvorpå vi har organiseret arbejdet på tager afsæt i disse værdier.

Vi arbejder med HELHEDSPLEJE. Helhedspleje indeholder forskellige funktioner, bl.a. personlig pleje, omsorg, aktivering, anretning af måltider, tøjvask, rengøring, kontakt til beboerens egen læge, speciallæge, pårørende o.m.a..

Helhedsplejen udføres af samtlige ansatte i plejen ud fra kontaktpersonprincippet.

Kontaktpersonprincippet betyder, at kontaktpersonen er tovholder på alle funktioner omkring beboeren.

Der er få medarbejdere omkring den enkelte beboer. Beboerne er inddelt i 2 grupper - i hver gruppe er 6-7 ansatte og hver ansat er kontaktperson for 2-3 beboere.

Vi hjælper hinanden på tværs af plejehjemmet og faggrænser. Vi tilrettelægger vores arbejde sammen og vi anser vores forskellighed som en styrke.

Vores ansvarlighed ligger bl.a. i at vi har klare aftaler med den enkelte beboer, vi er professionelle i vort arbejde og vi arbejder i henhold til målsætningen og med udgangspunkt i værdierne i huset.

Vi er tro mod det vedtagne, det politisk fastlagte og de værdibaserede regelsæt vi sammen har udarbejdet og som vi mener vi kan stå inde for.

Vores værdigrundlag bygger på vores opfattelse af at være gammel, vores syn på ældre, og hvad vi mener man har brug for som gammel.

Vores største opgave er at skabe en forudsigelig, overskuelig, enkel, rolig og tryg hverdag for vores beboere ud fra devisen HOLD UD, HOLD AF OG HOLD OM.

×

Cookie info