Udskriv

Ugandavejs boliger

Der er to typer boliger på plejehjemmet Ugandavej.

Billeder og tegninger

Billeder og tegninger. Der findes 2 typer boliger. Den ene type er på 63 kvm. og den anden type er på 66 kvm.

Indflytning på plejehjemmet

Indflytning på plejehjemmet  - orienteringsbrev til nye beboere

Om boligerne

En bolig består af stue, badeværelse, entre samt en køkkenbordplade med vask, køkkenskab med plads til lidt service, køleskab samt et klædeskab.

Gardiner, seng og sengebord følger med.

Der hører en lille terrasse til hver bolig.

Husleje

Huslejen - beregnet ud fra boligens omkostninger og størrelse - fastsættes for et år ad gangen på grundlag af institutionens budget. Beregningen foretages hver den 1. januar.

El og varme betales særskilt med et beløb, der svarer til boligens forholdsmæssige andel af de faktisk budgetterede udgifter.

Betaling for husleje, el og varme sker månedsvis forud.

Betaling for diverse ydelser, se "Takster serviceydelser".

Forsikring

Tårnby Kommunalbestyrelse har den 2.11.2011 besluttet at tilbud om forsikring udgår af plejehjemmets servicepakke for kommende beboere, men at nuværende beboere kan forblive i ordningen, så længe de ønsker det. Dette betyder, at beboere indflyttet efter 2.11.2011 selv skal tegne en indboforsikring.

TV-antenne

Hvis De ønsker kabel-TV skal De kontakte YouSee på telefon nr. 80 80 40 40.

Der er mulighed for at vælge forskellige TV-pakker.

Hvis De ikke ønsker kabel-TV kan De selv installere en stueantenne og digitalboks (hvis ikke fjernsynet har MPEG4). Derefter kan De se DR1, DR2, DR3, DRK og Ramasjang.

Det er Dem selv eller Deres pårørende der skal sørge for etableringen både af kabel-TV og egen stueantenne.

×

Cookie info