Udskriv

Covid-19/Corona virus

https://www.taarnby.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/information-om-corona

 

Der er et fælles opslag om Corona på siden over plejehjem i Tårnby Kommune, som løbende opdateres.

Forlængelse af tidligere påbud til kommunalbestyrelsen i anførte kommuner om at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til pleje dateret 30.9.2020.

COVID-INFO 30.9.2020

Orientering om forlængelse af bekendtgørelse vedr. besøgsrestriktioner:

Sundhedsministeren oplyser at bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) forlænges til 1. november 2020. 

I den aktuelle smittesituation vurderes det fortsat afgørende, at Styrelsen for Patientsikkerhed har mulighed for at kunne påbyde kommunalbestyrelser og regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøg, når styrelsen vurderer det nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19. 

 

Påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed  dateret 11.9.2020:

Tårnby Kommune har modtaget følgende påbud, som I her ser i dens fulde længde. Vi skal anmode jer alle om at følge disse retningslinjer.

Har I spørgsmål, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte os.

Hver beboer kan udpege eller få hjælp til at udpege 1 og samme nære pårørende, som må aflægge besøg.

Venlig hilsen Personalet

Restriktioner fra Styrelsen for patientsikkerhed dateret 11.9.2020.

2.9.2020 Brug af mundbind ved besøg

 

Besøgsvejledning, plejehjemmet Ugandavej pr. 2.7. 2020

Generelt ved alle former for besøg og/eller gåture

 • Vær særlig omhyggelig med håndhygiejne - følg de anvisninger der findes ophængt på plejehjemmet.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
 • Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, fx fordi beboeren har svært ved at forstå anbefalingerne, anbefales det, at den fysiske kontakt er kortvarig, og at man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten. Sprit findes i alle boliger.
 • Hold afstand - 2 meter er gældende ud fra et forsigtighedsprincip.
 • Besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om Covid-19, i 48 timer før besøget.
 • Besøg gennemføres i beboerens bolig.
 • Ingen besøg bør ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger foregå på indendørs fællesarealer. Afvigelse fra dette skal ske efter aftale med plejehjemmets ledelse.
 • Hvis der er direkte adgang til beboerens bolig via terrassedør, skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre kontaktpunkter.
 • Hvis besøgende skal bevæge sig gennem fællesarealer kan besøgende om muligt føres af personalet til beboeren
 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at røre ved genstande i beborens bolig.
 • Medbring ikke væske eller madvarer grundet risiko for smitteoverførsel.
 • Anvend maske. Der udleveres maske til pårørende.
 • Hvis det er muligt hold passende afstand til eventuelle andre beboere.
 • Besøgende skal sige til når vedkommende forlader beboeren, så vi kan gøre rent efter besøget.
 • Vis hensyn.
 • Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme ventetid i forhold til driften.

Besøg på beboernes terrasse eller i haven for de beboere hvis terrasse ikke kan tilgås fra den store have

 • Ubegrænset besøg, men ud fra gældende retningslinjer som beskrevet under generelle retningslinjer


Gåture med pårørende - selvhjulpen beboer

 • Ubegrænset, men ud fra gældende retningslinjer med hensyn til at bære maske og holde to meters afstand.
 • Beboer aftaler selv gåture med pårørende.
 • Gåture bør ikke foregå i tæt befærdede steder såsom indkøbscentre, cafeer mv.
 • Der stilles ikke personale til rådighed til selve turen.

Gåture med pårørende - ikke selvhjulpen beboer (kørestolsbrugere, gangbesværede og beboere der skal have hjælp til påklædning)

 • Ubegrænsede, men ud fra gældende retningslinjer med hensyn til at bære maske og holde to meters afstand.
 • Gåture bør ikke foregå i tæt befærdede steder såsom indkøbscentre, cafeer mv.
 • Der stilles ikke personale til rådighed til selve turen.

 

Klik på nedenstående link:

16.6.2020 Brev til pårørende til beboer på plejehjem

 

Information om Corona fra Tårnby Kommune.

/borger/sundhed-og-forebyggelse/information-om-corona

Tilbud om vaccination for lungebetændelse til vores beboere

Plejehjemmet har modtaget en kurv fra 3.A på Skelgårdsskolen

Fra BFA's nyhedsbrev: Erfaringer fra arbejdspladser under Coronakrisen (15.4.2020)

Plejehjemmet har modtaget blomster i anledningen af dronning Margrethes fødselsdag 16.4.2020

Hilsen fra Ældresagen 

Vi har lagt billeder ind med hvilke aktiviteter vores beboere deltager i under Coronavirussen, hvor vi ikke kan få besøg af pårørende m.fl.

25.03.2020

26.03.2020

27.03.2020

30.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

02.04.2020

02.04.2020

Påskeugen 2020

14.04.2020

16.04.2020

16.04 - 17.04.2020

20.04.2020

21.04.2020

22.04.2020

23.4. - 24.4.2020

27.04.2020

03.05.2020

13.05. - 14.05.2020

15.05. - 27.05.2020

29.05.2020

04.06.2020

9.6. - 10.6.2020

15.6. - 19.6.2020

×

Cookie info