Udskriv

Plejehjemmet Pyrus Alle

Plejehjemmet Pyrus Alle

Plejehjemmet Pyrus Allé er et hyggeligt ældre plejehjem, der ligger i et villakvarter.

OBS - OBS Ændrede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejehjem pr. 30.9.2020.

Fredag den 11.9.20 påbød Styrelsen for Patientsikkerhed midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til besøg på plejehjem.
Beboere på omfattede plejehjem mv. har kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg. Jf. bekendtgørelses §6.

Det er vigtigt at bemærke, at en beboers mulighed for eller ret til at forlade et plejecenter ikke bliver påvirket af hverken restriktioner eller forbud mod besøg.

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer:
1) at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og
2) at besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre
    a) besøget sker i en kritisk situation, eller
    b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Det er blevet præciseret af Styrelsen for Patientsikkerhed, at besøgsrestriktionerne skal forstås sådan, at det kun er 1 og samme pårørende pr. beboer, der kan besøge beboeren såvel ude i haven som i boligen. I samråd med beboeren udvælges den ene pårørende.

Herudover kan der ligeledes ske besøg i et besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende, dog højst 2 nære pårørende ad gangen). Læs om besøgsrum  her

Personalet vil have en liste over, hvem nærmeste pårørende er, og du vil derfor blive spurgt om, hvem du er, når du ringer på.

Undtagelser for besøgsrestriktioner: kritisk sygdom eller døende.

Læs skrivelsen fra Styrelsen for patientsikkerhed, dateret 11.9.2020  her.

Læs skrivelsen fra Styrelsen for patientsikkerhed, dateret 30.9.2020 her

Læs notat om brug af mundbind på plejehjem, dateret 29.10.2020 her

Brug af mundbind er et krav.

OBS - OBS ! Besøgsrestriktionerne er blevet forlænget pr. 1.11.2020. 

 

Plejehjemmet har 48 pladser fordelt på to afdelinger.

Plejeboligernes størrelse spænder fra 27 m²-40 m². Alle boliger er et værelse og har eget bad.
Målsætning for Plejehjemmet Pyrus Allé 15:

  • at beboere og personale i fællesskab tilstræber at skabe et hjem, hvor beboeren kan leve i overensstemmelse med tidligere livsform, nuværende ønsker og ydeevne
  • at den enkelte beboers ressourcer stimuleres og bevares længst muligt
  • at der i respekt for den enkelte beboers situation ydes støtte til egenomsorg
  • at boligen er beboerens hjem, hvor pårørende er velkomne på samme måde som i beboerens tidligere bolig. Herved får pårørende mulighed for at blive inddraget i husets hverdag, så der kan opnås så hjemlige forhold som muligt Kontaktoplysninger

Plejehjemmet Pyrus Alle
Pyrus Alle 15
2770 Kastrup
Tlf.: 32 50 05 21

Send mail via sikker mail/e-boks via dette link


Plejehjemsleder:
Karin Stadsgaard
Tlf. 32 46 08 81

Stedfortræder:
Charlotte Bendix, afd. A
Tlf. 32 50 05 21

Afdelingsleder:
Pia Olsen, afd. B
Tlf. 32 50 05 21

Administration:
Anita Sølyst Troest
Tlf. 32 46 08 82

 

 

 

 

×

Cookie info