Udskriv

Irlandsvejs værdigrundlag

Træ

Værdigrundlag for Plejehjemmet Irlandsvej.

printer venlig version her

1. Omsorg

Udvise menneskelig omsorg overfor både beboere, pårørende og kollegaer i dagligdagen.

Vi skal alle kunne føle tryghed i hinandens nærvær.

Udvise empati for beboere, pårørende og kollegaer.

2. Rummelighed

I forhold til hinanden, hinandens kultur, race og religion.

Kunne rumme beboere og deres pårørende.

At være ærlige og indbyrdes acceptere og respektere kollegaers ret til, at sige fra på dage, hvor de menneskelige ressourcer er små.

3. Respekt

Respekt for hinanden, beboere og pårørende.

Respekt betyder at tale ordentligt, at udføre pleje - og omsorg på en værdig måde, at følge instrukserne og overholde aftalerne.

Behandle hinanden, som den enkelte ønsker at blive behandlet, respektere forskelligheder og værdier.

Dette er kimen til et godt arbejdsmiljø, et godt hjem, frem for en institution.

4. Ærlighed

I alle livets forhold.

Tænk over hvordan ærligheden kommunikeres ud.

I det daglige samarbejde, tales der med og aldrig om hinanden.

5. Kærlighed til faget

Ro, renlighed og regelmæssighed er gamle værdier, som er en del af glæden ved arbejdet.

Kærligheden til faget ligger i omsorgen og glæden over faget, kompetencerne, den faglige udvikling og den professionelle tilgang.

Anerkendelsen ligger i, at det gør en forskel, at vi er her for vores beboere og pårørende.

I faget ligger en målrettethed og en lyst til, at opnå resultater i plejen - og omsorgen for beboerne.

6. Loyalitet

Er en tro på varetagelse af hinandens interesser.

Det betyder, at vi taler til og aldrig om hinanden.

Vi forventer respekt, tillid, tiltro, tryghed og troværdighed af hinanden på arbejdspladsen og i beboernes hjem.

7. Humor

Vi griner og er glade sammen.

Vi griner med hinanden og ikke af hinanden.

Vi har en forståelse for, hvornår humor kan anvendes og hvornår den ikke kan, som en del af forståelsen for hinandens trivsel på arbejdspladsen og i beboernes hjem.

8. Samarbejde

Betyder at vi kan være fleksible, bruge hinanden og hinandens kompetencer og ressourcer på tværs af afdelingerne. Vi opfatter plejehjemmet, som en arbejdsplads og et hjem.

Forslag til symbolikken:

Er livets træ, fordi det vokser og gro på grund af, at det næres ved den livsvigtige kilde.

Kilden hos os, på arbejdspladsen og i beboernes hjem, er et fælles værdigrundlag.

Det giver næring til udvikling og trivsel, fordi vi i fællesskab kan se muligheder i stedet for begrænsninger.

×

Cookie info