Udskriv

Par og plejehjem

Par og plejehjem

Plejeboliger findes både til en person eller to personer. Ægtepar, registrerede par og samlevende kan fortsætte samlivet i en plejebolig, selvom det kun er den ene part, som får behov for boligen med særlig pleje og omsorg.

Der vil også være mulighed for, at den plejekrævende borger flytter i plejebolig, og den raske ægtefælle bliver boende i nuværende bolig.

Er der særlige boliger for par?

Travbanehuset og Tagenshus har toværelses boliger, som er egnede til par.

Hvad med økonomien?

Par på samme plejehjem får en vis rabat på de forskellige ydelser. Rabatten er afhængig af den samlede økonomi.

Hvis det kun er den ene part, som flytter i plejebolig, sker beregning af boligydelse uafhængigt af ægtefællens / samleverens indtægter og formue.

Såfremt du som plejehjemsbeboer har forsørgerforpligtelser overfor børn eller ægtefælle, skal der af dine indtægter udover pensionen afsættes et beløb, så deres levevilkår ikke forringes, når du er flyttet på plejehjem. Det drejer sig altså kun om indtægter udover folkepension eller førtidspension. Har du ikke sådanne indtægter, kan din ægtefælle søge hjælp i kommunen efter aktivloven eller pensionsloven.

Hvad sker der, hvis den ene ægtefælle dør?

Kan den tilbageblivende så blive boende? Som udgangspunkt, ja. Hvis kommunen af en eller anden grund træffer afgørelse om, at en beboer skal fraflytte en bolig i plejehjem, skal begrundelsen efter loven være ligesom de opsigelsesgrunde, som findes i lov om leje af almene boliger samt støtte af private andelsboliger. Desuden skal kommunen samtidig tilbyde en anden passende bolig, eventuelt en plejebolig for enlige, hvis det til den tid er relevant.

×

Cookie info