Udskriv

Midlertidigt ophold som aflastning

Midlertidigt ophold som aflastning

Et aflastningsophold kan hjælpe alle parter i familien.

Tanken med aflastningspladserne er, at det kan aflaste borgeren eller en ægtefælle / familie, der plejer en svag pårørende i hjemmet. Visitationen foregår gennem Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.

Aflastningsophold indeholder en række tilbud

 • Forplejning
 • Personlig pleje og omsorg
 • Vedligeholdelsestræning
 • Sygepleje
 • Rengøring
 • Vask af personligt tøj (undertøj kan lejes på plejehjemmet)
 • Videreførelse af allerede bevilget omsorgstandpleje
 • Deltagelse i Gudstjeneste på plejehjemmet
 • Kørsel til relevant trossamfund efter aftale
 • Bibliotek
 • Samtaler og samarbejde med pårørende

Desuden kan borgeren købe nogle ekstra ydelser:

 • Aktivering
 • Fodpleje
 • Frisør

Varighed og sted

Visitationen aftaler aflastningsopholdets varighed individuelt med borgeren. Normalt er det maksimalt på 3 uger. Aflastningsophold kan sædvanligvis tilbydes maksimalt 3 gange 3 uger årligt.

Hvis den plejeydende pårørende selv bliver syg og/eller indlægges på hospital, kan aflastningsopholdet forlænges svarende til sygdommen/indlæggelsen.

Aflastningsopholdet foregår på Plejehjemmet Irlandsvej og Travbanehuset.

×

Cookie info