Udskriv

Klageregler for plejehjem

Klageregler for plejehjem

Tårnby kommune følger en kvalitetsstandard for plejeboliger, som er vedtaget politisk.

Se Tårnby kommunes gældende kvalitetsstandard for plejeboliger.

Mulighed for at klage

Der kan klages over afgørelser om visitation til plejebolig og beregning af husleje inden 4 uger fra modtagelse af afgørelse. Klage sendes til:

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Amager Landevej 76

2770 Kastrup

Telefon: 3247 1111

Send mail via sikker mail/e-boks via dette link

Afgørelsen revurderes herefter med henblik på om der skal træffes en ny afgørelse eller om den oprindelige afgørelse skal fastholdes. Hvis borgeren ikke får fuldt medhold, indbringes sagen for Ankestyrelsen. Det sker gennem Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, som videresender til Ankestyrelsen.

×

Cookie info