Udskriv

Hvad koster det at bo på plejehjem?

Hvad koster det at bo på plejehjem?

Når du er flyttet på plejehjem, vil du fortsat få udbetalt pension. Der bliver trukket betaling for husleje, lys, varme, kost, tøjvask og lignende.

Selve huslejen udregnes efter nogle faste regler og afhænger af dine økonomiske forhold (indtægter), boligens areal og plejehjemmets driftsomkostninger. For el og varme betales et særskilt beløb, der svarer til boligens forholdsmæssige andel af de faktiske budgetterede udgifter. En pensionist med andre indtægter end folkepension - det kan være renteindtægter eller anden pension - betaler en højere boligbetaling for samme bolig end en beboer, som kun har folkepension. 

Der laves en aftale om serviceydelser ved indflytningssamtalen, aftalen underskrives.

Betaling af huslejen

Du bevarer din formue og hidtidige pension, når du flytter på plejehjem. Samtidig med at pensionen indsættes på din konto, kan betalingen for husleje, lys og varme trækkes. På plejehjemmet Tagenshus betales direkte til boligselskabet.

I forbindelse med indflytningen vil du desuden blive trukket for klargøring af bolig, hvilket svarer til 10 dages husleje.

Plejehjemmenes takst for kost, vask, rengøring og leje af linned m.m. kan ses på det enkelte plejehjems egne sider.

×

Cookie info