Udskriv

Ansøgning om plejebolig

Ansøgning om plejebolig

Tårnby kommune tilbyder plejebolig til borgere, hvor det er vurderet, at plejebehovet ikke kan varetages ved hjemmehjælp, og hvor der er behov for tilstedeværelse af personale hele døgnet.

Visitation, venteliste

Kommunens plejeboliger tildeles efter en vurdering af, hvordan borgeren fungerer, behovet for omsorg og pleje og de praktiske muligheder i den nuværende bolig. Typisk sker det efter et besøg i ansøgerens nuværende bolig.

Et grundlæggende princip er, at de personer, der har det største behov, tildeles bolig først uanset opskrivnings- eller visitationstidspunktet.

Visse forhold vejer tungt, når der tildeles plejeboliger:

  • Borgere som bringer sig selv eller andre i fare, og som ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke på forsvarlig måde kan plejes i hidtidig bolig.
  • Borgere, hvis funktionsnedsættelse er betydelig, og hvor funktionsnedsættelsen ikke kan afhjælpes i eget hjem i form af hjemmehjælp og hjælpemidler.

Plejeboliggaranti

Plejeboliggarantien omfatter ældre borgere, der opfylder betingelserne ovenfor. Plejeboliggarantien medfører, at borgeren senest 2 måneder og 2 uger efter godkendelse har modtaget tilbud om indflytning i anvist plejebolig/plejehjemsplads. Plejeboliggarantien træder i kraft fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om godkendelse til plejehjem / plejebolig.

Hvis borger siger nej til anvist plejebolig/plejehjemsplads, kan visitationen revurdere borgers behov for plejebolig/plejehjem. En revurdering kan medføre, at borger vurderes til ikke at have behov for plejebolig / plejehjemplads, eller at borger flyttes fra den generelle venteliste med plejeboliggaranti til den specifikke venteliste.

Plejeboliggarantien er betinget af, at kommunen kan vælge mellem alle kommunens tilbud. Hvis borgeren kun søger et eller flere bestemte plejehjem/plejebolig(er), kan kommunen ikke garantere en maksimal ventetid. Det betyder, at hvis der søges på specifikke/specifik plejebolig ophører plejeboliggarantien.

Tårnby-borger søger plejebolig i en anden kommune

Der kan være familiemæssige årsager til, at en borger i Tårnby kommune ønsker en plejebolig i en anden kommune, og det kan i mange tilfælde godt lade sig gøre. Du skal stadig godkendes til en plejebolig af os, og samtidig skal du opfylde kravene i den kommune, du ønsker at bo i. Når du er godkendt, sender vi godkendelsen til den kommune, du ønsker at bo i.

Borger fra en anden kommune søger plejebolig i Tårnby kommune

Der kan også være familiemæssige årsager til, at en borger fra en anden kommune ønsker en plejebolig i Tårnby kommune. Hvis du lige nu bor i en anden kommune og ønsker at flytte i plejebolig i Tårnby, skal du søge om det i din hjemkommune.

×

Cookie info