Udskriv

Om at bo på plejehjem

Om at bo på plejehjem

Det vil altid være en stor forandring i livet at flytte fra den bolig, der måske har været ens hjem gennem mange år, og hen til helt andre omgivelser.

Nogle ser forandringen som en kærkommen fornyelse, og for andre er det mest en nødvendig beslutning. Bliver Tårnby Kommunes plejeboliger rammen om din nye bolig, er det vigtigt, at du får det hverdagsliv, som du selv ønsker og har mulighed for at præge.

Svar på spørgsmål om livet på plejehjem

De fleste mennesker har mange spørgsmål i forbindelse med flytning til en ny bolig. Her på Tårnby kommunes hjemmeside er der nogle fælles sider, hvor vi prøver at svare på almindelige spørgsmål, som gælder for alle plejeboliger.

Ansøgning om plejebolig

Ved indflytning på plejehjem

Hvad koster det at bo på plejehjem?

Midlertidigt ophold som aflastning

Par og plejehjem

Plejehjemmenes servicetilbud

Klageregler for plejehjem

Tilsynsrapporter om Tårnbys plejehjem

Desuden er der nogle sider for hvert enkelt af kommunens seks plejehjem. Her præsenterer plejehjemmets personale stedet og fortæller lidt om, hvordan netop deres hus adskiller sig fra andre plejeboliger - omkring indretning, omgivelser og tilbud i det daglige.

I forbindelse med din indflytning bliver du inviteret til et møde, gerne sammen med dine pårørende, for at drøfte dine tanker og spørgsmål vedrørende din nye bolig.

Tårnbys plejehjem skal være aktive og trygge

Fælles for alle kommunens plejeboliger står et ønske om skabe en tryg og aktiv hverdag for beboere med gode muligheder for at inddrage pårørende mest muligt. Alle ansatte omkring plejehjemmene arbejder for, at det bliver naturlige samlingssteder for familie og venner med mange aktivitetsmuligheder. Det kan være spil, udflugter, mange slags arrangementer eller fester. Hvert plejehjem informerer beboere og pårørende om de kommende aktiviteter, og beboerne og pårørende er også velkomne til at komme med idéer, så vores aktivitetskalendere hele tiden kan udvikle sig og passe til, hvad beboerne ønsker.

Pleje og omsorg

Der udarbejdes for alle plejehjemsbeboere en individuel plan for den daglige pleje. Planen tager udgangspunkt i indflytningssamtalen og udvikles og revideres løbende i dialog mellem beboer, pårørende og personale. Planen tilgodeser, så vidt det overhovedet er muligt, at den enkelte kan fastholde hidtidige vaner og livsstil, i det omfang beboeren ønsker det.

Hver beboer har en fast kontaktperson i personalegruppen. Der er et tæt samarbejde mellem plejeafdelingen, fysioterapien og daghjemmet, for at sikre at alle beboere får tilbudt aktiviteter, som er relevante for den enkelte.

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret her er du velkommen til at skrive til visitationen via borger.dk via dette link, eller ringe på 3247 1463 i telefontiden, som er mandag - torsdag kl.13 - 14 & fredag 13 - 13.45.

×

Cookie info