Udskriv

Tilskud til fodbehandling

Tilskud til fodbehandling

Tilskud til fodterapi efter Sundhedsloven

Højesteret har den 31. marts 2010 slået fast, at de praktiserende fodterapeuter, der virker inden for tilskudsordningen vedrørende fodpleje, maksimalt må opkræve de satser der er fastsat af Regionen.

Tilhører du den gruppe borgere, der får tilskud i forbindelse med fodbehandling, skal du fremover være opmærksom på følgende:

En praktiserende fodterapeut har lov til at frasige sit ydernummer og dermed virke udenfor tilskudsordningen.

For at sikre, at du fremover kan få tilskud, skal du altså vælge en fodterapeut med ydernummer. På sundhed.dk kan du se en liste over autoriserede fodterapeuter der giver tilskud efter reglerne. Hvis du ikke vælger fra denne liste skal du selv betale hele regningsbeløbet og får derved ikke tilskud via Sundhedsloven.

Regningen skal indeholde

Fodterapeutens navn, klinikadresse, ydernummer, sikredes cpr. nr., sikringsgruppe, navn, adresse, dato for behandlingerne, antal behandlinger pr. behandlingsdato, hvorvidt behandlingerne er afsluttet samt om lægehenvisning tidligere er indsendt, ligesom også sikredes underskrift skal fremgå.

Helbredstillæg til fodterapi

Hvis du er berettiget til helbredstillæg, kan der ydes tilskud til regninger fra fodterapeuter, der har et ydernummer.

Hvis fodterapeuten ikke har et ydernummer kan der som nævnt ovenfor ikke ydes tilskud til behandlingen via Sundhedsloven.

Det betyder også, at der heller ikke længere kan ydes helbredstillæg via Pensionsloven.

Helbredstillæg til fodpleje

Efter reglerne om udvidet helbredstillæg, kan der ydes tilskud til almindelig fodpleje til personer, der er berettiget til helbredstillæg og som er godkendt af kommunen til at være omfattet af disse regler.

Du kan benytte den fodterapeut eller fodplejer du ønsker, men da Tårnby Kommune har indgået prisaftale med en række fodplejere, kan der maksimalt ydes tilskud med 85% af den aftalte pris, der pt. ligger på 350,- kr. pr. behandling gældende fra den 1.1. 2020.

Ansøgningsskema, kan rekvireres hos Pensionistservice, der også giver vejledning omkring reglerne.

×

Cookie info