Udskriv

Værdigrundlag Daghjemmet Blåklokkevej

 

 

Ved disse 4 værdiord, forstår vi at;

 

Respekt

gensidig respekt er en forudsætning for den enkeltes mulighed for, at yde og modtage omsorg og indgå i et positivt samarbejde.

at have respekt som en grundlæggende værdi betyder, at vi forstår og accepterer at menneskers forskellige udgangspunkter og baggrunde kan give forskellige opfattelser af samme situation, forskellige holdninger, grænser og prioriteringer.

vi bestræber os på at se og høre hinanden, at vi lytter og at den enkelte er opmærksom på sin egen måde at kommunikerer på.

vi forstår og accepterer vores egen og andres indsats som nødvendige dele af helheden.

 

Trivsel

- skabe gode rammer med en positiv ånd,

- vi har et aktivt hus, hvor vi skaber mulighed for meningsfyldt samvær

 

Omsorg

Omsorg er en særlig relation i mellem personale og daghjemsgæster samt personale og personale, der kendetegner sig ved, at opmærksomheden rettes mod den anden og at det tjener til dennes velbefindende…

 

Glæde

der er en glad og positiv stemning i huset

glæden kan opstå på mange måder, f.eks. når vi er sammen, både om det sjove og det alvorlige. Og når vi oplever positiv respons fra andre og gensidig omsorg.

glæden skal findes både i hverdagens aktiviteter og ved festlige lejligheder.

arbejdsglæde er vigtig fordi, det er en forudsætning for at skabe glæde, et godt miljø og omsorg for daghjemsgæsterne.

 

 

 

×

Cookie info