Udskriv

Vielse

Vielse

På Borger.dk kan du læse om regler for indgåelse af ægteskab, og du kan finde alle relevante blanketter i forbindelse med vielse og navneændring.

Gå til Borger.dk.

Særligt for Tårnby Rådhus

På Tårnby Rådhus foretager vi vielser:

 • hver fredag fra kl. 11.00, og
 • den 3. lørdag i hver måned fra kl. 10.00.

Undtagelser

Vi foretager ikke vielser på helligdage samt følgende dage:

 • Fredag den 25.12.2020
 • Fredag den 01.01.2021
 • Fredag den 14.05.2021
 • Fredag den 24.12.2021
 • Fredag den 31.12.2021

Tårnby Kommunalbestyrelse har godkendt, at andre kommuners vielsesmyndigheder generelt kan foretage vielser i Tårnby Kommune, men der skal søges tilladelse fra gang til gang. I ansøgningen bedes anført:

 • Dato for vielsen
 • For- og efternavne på brudeparret
 • Adresse på vielsesstedet
 • Navn på giftefoged samt oplysning om hvilken kommune vedkommende er giftefoged i

Særligt for udenlandske statsborgere

Fra den 1. januar 2019 gælder nye regler, når man ønsker at blive gift i Danmark.

Familieretshuset og kommunerne deler prøvelsen af ægteskabsbetingelserne mellem sig.  

Kommunen behandler din sag, hvis du og din partner :

 • er dansk eller nordisk statsborger(e)
 • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere som ikke opfylder ovenstående. 

 

For yderligere oplysninger kan du kontakte Tårnby Kommunes Bryllupskontor på telefon 3247 1204.

 

 

 

×

Cookie info