Udskriv

Opkrævning

Opkrævning

Servicecentret forestår opkrævning, rykning og eventuel videresendelse af ubetalte regningskrav og restancer til Gældsstyrelsen (tidligere SKAT)

Tårnby Kommune sender regninger og indbetalingskort via Digital Post, til din e-boks eller borger.dk.
Hvis du er fritaget for Digital Post, så sender vi det med postvæsenet.
Virksomheder og foreninger, som har et CVR-nummer, modtager regninger og indbetalingskort fra kommunen i deres digitale postkasse på virk.dk.

Hvis du ikke betaler

Sker betalingen ikke rettidigt, vil der bliver fremsendt en rykkerskrivelse, som koster et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-.
Sker betaling fortsat ikke, fremsendes kravet til Gældsstyrelsen med henblik på tvangsinddrivelse.
Gældsstyrelsens overtagelse af kravet vil medføre yderligere omkostninger.

Modregning

Umiddelbart efter betalingsfristen er overskredet, vil der som udgangspunkt ske modregning i udbetaling af overskydende skat m.m. samt i børnefamilieydelsen, hvis du skylder institutionsbetaling. 

Specielt vedr. ejendomsskat m.m.

Folketinget har besluttet, at tvangsinddrivelse af fortrinsberettigede restancer med sikkerhed i fast ejendom er en kommunal opgave.
Det betyder, at det er kommunen selv, der forestår tvangsinddrivelsen af f.eks. ejendomsskat og byggesagsgebyrer.
Betales disse krav ikke efter normal rykkerprocedure, vil der blive berammet en udlægsforretning, hvor der foretages udlæg i ejendommen for det skyldige beløb. Udlægsforretningen medfører et underretningsgebyr på kr. 450,- samt en retsafgift på minimum kr. 300,-.
Sker betaling fortsat ikke, vil kravet blive videresendt til kommunens advokat med henblik på iværksættelse af tvangsauktion over den pågældende ejendom.
Omkostninger ved at afværge en tvangsauktion er betydelige.

Mit Betalingsoverblik - se oversigt over dit mellemværende med kommunen

Mit Betalingsoverblik giver dig en oversigt over dit eventuelle mellemværende med Tårnby Kommune. Her kan du betale regninger, og du kan tilmelde fremtidige opkrævninger til Betalingsservice. Log på selvbetjeningsløsningen  "Mit betalingsoverblik".

Henvendelser

Skal du i kontakt med Servicecentrets opkrævningsteam, er du velkommen til at kontakte os via Digital Post fra din e-boks eller via borger.dk. Du kan alternativt kontakte os pr. telefon 32471183 Mandag - onsdag kl. 8.00 - 10.00, torsdag kl. 9.00 - 11.00 og fredag kl. 8.00 - 10.00.

×

Cookie info