Udskriv

Lån til ejendomsskat

Lån til ejendomsskat

Ejer du eller din eventuelle ægtefælle enfamilieshus, rækkehus, ejerlejlighed eller fritidshus til eget brug, kan du ansøge kommunen om lån til indefrysning af ejendomsskatter.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter til ejendomme beliggende i Tårnby Kommune sker ved at benytte nedenstående link.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat

Der kan kun ydes lån til én ejendom.

Du eller din eventuelle ægtefælle skal:

  • være fyldt 65 år
  • modtage social pension eller delpension (en pension udbetalt af kommunen)
  • eller være modtager af efterløn

For samlevende, hvor begge parter står på skødet, kan lån kun ydes til den andel af ejendommen, hvor ejer/ejere opfylder en af ovenstående betingelser.

Lånet gives uden hensyntagen til dine øvrige indtægts- og formueforhold, men bevilges kun, hvis der er friværdi i ejendommen. Friværdien regnes altid ud fra den offentlige vurdering.

Lånet tinglyses i ejendommen og forfalder ved ejerskifte. Tinglysningen er uden omkostninger for dig.

Renteudgifter i forbindelse med lånet er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen. Der gives i forbindelse med indfrielse af hele lånet et rentenedslag svarende til den skatteværdi som ydes til øvrige rentefradrag på indfrielsestidspunktet. Dette nedslag gælder alene renter tilskrevet efter d. 1. januar 2011. Renten er variabel og reguleres pr. 1. januar hvert år.

Lånet udbetales og administreres af den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Der kan ikke både ydes lån til betaling af ejendomsskatter og udbetales boligydelse til samme ejendom.

×

Cookie info