Udskriv

Nævninge og domsmænd

Nævninge og domsmænd

Nævninge og domsmænd kaldes under et for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Landsretten udpeger nævninge og domsmænd hvert 4. år på baggrund af kommunens udpegede borgere. Den nuværende grundliste er gældende for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Ved udvælgelse til grundlisten skal Tårnby Kommune udvælge et antal egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunes befolkning med hensyn til køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelse og beskæftigelse.

Udvælgelsen til nævninge- og domsmandsgrundlisten for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023 er afsluttet.

Primo 2023 påbegyndes udvælgelsen af nævninge og domsmænd for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027. 

Hvilke krav skal du opfylde?

For at komme i betragtning til optagelse på grundlisten skal du være:

  • Mindst 18 år, og ikke fylde 80 år inden udgangen af den periode, hvor grundlisten er gældende
  • Uberygtet med valgret til Folketinget
  • Bosiddende i Tårnby Kommune
  • Dansk statsborger og have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • Åndelig og legemligt i stand til at varetage en lægdommers pligter

Læs om hvilke opgaver der bliver pålagt dig som lægdommer her.

Se video om hvervet som lægdommer her.

Har du spørgsmål kan du kontakte Servicecentret. Se kontaktinformation i boksen til højre.

×

Cookie info