Udskriv

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Silhuetter Af Arbejdende Mennesker

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet og skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik.

Borgerrettet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er ansvarlige for at fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, og flest mulige borgere er i job eller uddannelse.

STAR har ansvar for en række indsatser, ordninger og offentlige ydelser inden for:

  • hjælp til jobsøgning, f.eks. jobnet.dk, ijob.dk, Mit Jobkompas
  • dagpenge og kontanthjælp
  • sygedagpenge og barselsdagpenge
  • nedsat arbejdsevne
  • ferie
  • boligstøtte, børnetilskud og hjælp i særlige tilfælde
  • pension og efterløn.

Læs mere om styrelsens indsatser, ordninger og offentlige ydelser

Virksomhedsrettet

Din virksomhed kan få hjælp til at rekruttere, opkvalificere og fastholde medarbejdere. Din virksomhed kan bruge Tårnby jobcenter, hvis du har brug for at rekruttere nye medarbejdere. På jobnet.dk kan du se de serviceydelser, som landets jobcentre tilbyder virksomheder i Danmark. Du kan også selv finde eller annoncere efter nye medarbejdere på jobnet.dk - helt gratis.

Læs mere om styrelsens tilbud til virksomheder

×

Cookie info