Udskriv

Cpr.dk

Familie med to voksne og tre børn

Det Centrale Personregister (CPR) er et centralt, landsdækkende register, som tildeler alle, der bor i Danmark, et personnummer (CPR-nummer) til brug for sikker identifikation af danske borgere.

På cpr.dk kan du finde information om det centrale personregister.  Det er også et formål at registrere grundlæggende personoplysninger om alle som bor i Danmark. Det kan være f.eks. bopælsadresse, som kan videregives til offentlige myndigheder og private, der har en berettiget interesse heri. CPR indeholder således kun personoplysninger knyttet til de registrerede personer.

Cpr.dk er din indgang som borger, når du f.eks. vil finde ud af, hvornår og hvortil du skal anmelde flytning, om du kan blive registreret som indrejst i CPR eller om du skal registreres som udrejst i CPR under et ophold i udlandet. Du kan også læse om, hvornår du kan få tildelt et personnummer, og hvad der er registreret om dig. Ved at logge ind via borger.dk med dit NemID kan du bl.a. se dine tidligere adresser, oplysninger om dine forældre, navneskift samt hvilke offentlige myndigheder og private virksomheder, der automatisk modtager ændringer i dine oplysninger. 

Du kan finde generel information om CPR og de bagvedliggende systemer samt oplysning om lovgivningen på området og administrationen af den på cpr.dk.

×

Cookie info