Udskriv

Tømningsregulativer for samle- og bundfældningstanke

Tømningsregulativer for samle- og bundfældningstanke

Tømningsregulativer for tømningsordninger for samletanke og bundfældningstanke til husspildevand.

Fra og med 2014 indføres der i Tårnby Kommune fælles obligatoriske tømningsordninger for samletanke og bundfældningstanke for husspildevand.

Det betyder, at ejere af ejendomme med samletanke eller bundfældningstanke fra 2014 har pligt til at lade tankene tømme efter de bestemmelser, som fremgår af Kommunalbestyrelsens godkendte regulativer for området, se:

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Regulativ for Tømningsordning for samletanke

I regulativerne er bl.a. fastsat, at: 

  • bundfældningstanke ved helårsbeboelser skal tømmes mindst 1 gang årligt 
  • bundfældningstanke ved fritidshuse skal tømmes mindst 1 gang hvert andet år 
  • samletanke skal tømmes efter behov og ejeren har pligt til at anmode TÅRNBYFORSYNING Spildvand A/S om tømning, når der er behov

Tømningsordningerne er udskilt til og varetages af forsyningsselskabet TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Myndighedsopgaver i relation til ordningerne varetages af Tårnby Kommune.

Henvendelser om tømningsordningerne skal ske til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S.

Du kan også få mere praktisk information om tømningsordningerne på TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S´s hjemmeside www.taarnbyforsyning.dk

×

Cookie info