Udskriv

Kommunens spildevandsplan

Kommunens spildevandsplan

Læs om kommunens spildevandsplan for 2015-2027.

Tårnby Kommunes Spildevandsplan 2015-2027 beskriver de eksisterende kloakforhold i 2014 og redegør for de planlagte ændringer og udbygninger af Kloakforsyningens spildevandsanlæg i en 6-årig planperiode 2015-2021 samt mulige tiltag i en efterfølgende 6-årig perspektivperiode 2021-2027.

Spildevandsplan 2015-2027 består af følgende Hoveddel, Bilagene 1-8 og Oversigtskort:

I Tårnby Kommune er byområder kloakeret. Kloakeringsprincippet afhænger af de enkelte områder og der kan være tale om fælleskloakering, separatkloakering eller spildevandskloakering. 

I Tårnby Kommune er nogle ejendomme på landet ikke tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem. I stedet har de mindre private spildevandsanlæg. Nogle af ejendommene vil blive kloakeret i starten af planperioden, mens der ikke er plan om kloakering af de resterende ejendomme. 

I Tårnby Kommune er haveforeningerne generelt ikke tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem, men man kan efter ansøgning etablere samletanke til sit spildevand. Haveforeningerne i Tårnby Kommune har dog også mulighed for at blive kloakeret, hvis den enkelte haveforening ønsker det. Hvis en haveforening ikke ønsker at blive kloakeret, kan foreningen fortsætte med dens nuværende håndtering af spildevand med samletanke, der i henhold til miljøbeskyttelsesloven kræver en tilladelse fra Tårnby Kommune. 

 

×

Cookie info