Udskriv

Tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget

Tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget

Du kan frakoble regnvandet fra kloakken.

Hvis du ejer et hus i et område af Tårnby Kommune, som er fælleskloakeret, og du ønsker at frakoble regnvandet fra kloakken, kan TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S efter den gældende lovgivning tilbagebetale op til 40% af tilslutningsbidraget. Før kloakforsyningsselskabet kan foretage en tilbagebetaling, skal du have indhentet den nødvendige tilladelse hos Tårnby Kommune, som sikrer, at regnvandet bortskaffes på en anden tilfredsstillende og lovlig måde. Desuden skal projektet være  gennemført og færdigmeldt til Tårnby Kommunes bygningsmyndighed. 

Kommunen anbefaler, at du, hvis du er interesseret i at frakoble regnvandet fra kloakken, tager kontakt til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S for at få en forhåndstilkendegivelse om hvorvidt du kan forvente en tilbagebetaling, før du fremsender et projektforslag til Tårnby Kommune.

×

Cookie info