Udskriv

Generelt om regnvand fra tage mv.

Generelt om regnvand fra tage mv.

I fremtiden vil regnvand og husets spildevand i vidt omfang blive adskilt for at aflaste kloaksystemet.

Når regnvandet udledes, sker det enten via kloakforsyningsselskabets kloaksystem eller via separate ledninger til regnvand. I fremtiden vil regnvand og husets spildevand i vidt omfang blive adskilt for at aflaste kloaksystemet for regnvand og for at sikre en god rensning af spildevandet på renseanlægget. 

En nedgravet faskine kan bruges til nedsivning af regnvand på privat grund. En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor regnvandet kan løbe ned og sive videre i jorden. Faskiner kan udføres med fyld af f.eks. singels, letklinker eller færdige plastkassetter. 

Regnvandet kan også løbe til en tønde eller tank, hvorfra vandet f.eks. kan bruges til havevanding og bilvask. I et lidt større regnvandsanlæg udført af VVS-firma, kan regnvandet fra tage bruges i boligen til wc-skyl og i vaskemaskine. Regnvandet skal holdes helt adskilt fra drikkevandet. 

Der skal søges tilladelse hos kommunen ved:

  • nedgravning af faskine
  • tilslutning og adskillelse af regnvand i husholdningens vandsystem, kloaksystemet eller private renseanlæg

  • etablering af regnvandsanlæg til boligens wc-skyl og vaskemaskine ved nybyggeri eller etagebolig.
×

Cookie info