Udskriv

Afdragsordning og fastsættelse af minimumsfrist for tilslutning til kloak

Den 5. februar 2015 trådte ny Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 i kraft. 


Bekendtgørelsen giver ejendomsejere med en samlet husstandsindkomst på mindre end 300.000 kr./år mulighed for afdragsordning og fristudsættelse i forbindelse med afgørelse om forbedret spildevandsrensning og tilslutning til kloak. Grænsen for husstandsindkomst forhøjes med 39.300 kr. for hvert enkelt hjemmeboende barn under 18 år (dog max. 4 børn). I husstandsindkomsten skal indregnes værdien af egen bolig, da formue over 797.600 kr. er omfattet.

Ejendomsejere, der har modtaget afgørelser om enten tilslutning til kloak eller påbud om forbedret spildevandsrensning kan søge om afdragsordning og Tårnby Kommune vil herefter træffe afgørelse om ejendomsejers ret til afdragsordning. Ansøgning om afdragsordning skal ske ved at indsende ansøgningsskemaet herunder til Tårnby Kommune.

Ejendomsejere, der fremover modtager afgørelse om tilslutning eller forbedret spildevandsrensning, vil før afgørelsen endeligt træffes, modtage et varselsbrev fra Tårnby Kommune med information om muligheden for fristudsættelse og afdragsordning.

Til dig der har fået varsel af afgørelse fra Tårnby Kommune om tidspunkt for tilslutning til kloak

Herunder finder du skemaet til ansøgning om afdragsordning og fastsættelse af minimumsfrist for tilslutning til kloak.

Udfyld skema og send det til kommunen

Du skal udfylde og sende ansøgningsskemaet til kommunen. Husk at vedlægge den seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle, der er en del af husstanden. Det gælder også, hvis der er flere ejere, også selvom de ikke bor i huset. 

Du kan finde vejledning til skemaet her. 

Du skal sende skemaet til tf@taarnby.dk

×

Cookie info